Home arrow Sonar Signs arrow Signalisatie & pictogrammen
Signalisatie & pictogrammen

Veiligheidssignalisatie op de werkplaats is een onmisbaar hulpmiddel in de bescherming tegen ongelukken. Het doel van veiligheidssignalering is, op een snelle en simpel te begrijpen manier de aandacht te vestigen op voorwerpen en situaties die bepaalde gevaren kunnen veroorzaken.


In het geval van bijvoorbeeld een stroomuitval of brand, kan bij een goede signalering sneller geëvacueerd worden en beter de vereiste hulp verleend worden.


ImageGevaarsituaties of gevaarlijke plaatsen moeten op een logische wijze worden aangeduid zodat de veiligheid van de werknemers niet in gevaar komt. Het risico op een ongeval kan enorm teruggebracht worden door het aanbrengen van een goede veiligheidssignalisatie. Men kan daartoe over volgende hulpmiddelen beschikken :

  • veiligheidspictogrammen of teksten met veiligheidskleuren.
  • etiketten voor het identificeren van producten, gebouwen, installaties of transport van goederen en gevaarlijke stoffen.